Pokud si přejete plně využívat funkcionalitu těchto stránek, potřebujete k tomu cookies. Prosím aktivujte cookies a obnovte stránku. Po kliknutí na Obnovit, bude k dispozici dialogové okno umožňující editaci nastavení cookies.

Cookies na této stránce jsou nastavena tak, aby povolovala pouze to absolutně nezbytné k zajištění co nejlepší uživatelské zkušenosti. Pokud budete pokračovat beze změny tohoto nastavení, udělujete automaticky svůj souhlas s nastavením cookies. Pokud chcete, můžete kdykoli změnit nastavení cookies v zápatí této stránky. Naše pravidla pro užívání cookies

 

Lineární kouřové hlásiče


 
FIRERAY3000 Lineární kouřový hlásič - vysílač+ přij.
 • Dosah sledování 5 až 120 m (maximálně 100 m podle normy DIN VDE 0833-2)
 • Až 2 hlásiče na jednu řídicí jednotku systému
 • Dva páry požárního a poruchového relé (jeden pro každý hlásič)
 • Vysílač a přijímač integrovány do kompaktního krytu
 • Integrovaný laserový systém pro seřízení
 • Samočinné seřizování během provozu
 • Vzdálená řídicí jednotka v úrovni očí pro snadnou instalaci a programování
 • Automatická kompenzace znečištění
 • Řídicí jednotka s indikátory LED a displejem LCD pro zobrazení různých provozních stavů
 • Nastavitelné prahové hodnoty poplachu
 • Kompenzace pohybu konstrukce budovy
 
 
FIRERAY5000-EN Lineární kouřový hlásič
 • Extended monitoring range
 • Up to 2 detectors per system controller
 • Two pairs of fire and fault relays (one per detector)
 • Transmitter and receiver integrated into a compact housing
 • Integral LASER alignment
 • Self-alignment during operation
 • Remote control unit at eye level for easy installation and programming
 • Automatic compensation for contamination
 • Control unit with LED and LCD displaying - various operating states
 • Adjustable alarm thresholds
 • Building shift compensation
 
 
Fireray 50/100RV Lineární hlásiče kouře
 • Rozšířená oblast sledování
 • Vysílač, přijímač a vyhodnocovací jednotka integrovány do kompaktního zařízení
 • Elektronická pomůcka pro vyrovnání hlásičů a automatická kalibrace hlásiče
 • Automatická kompenzace znečištění
 • Indikátory LED na řídicí jednotce pro označení různých provozních stavů
 • Nastavitelné prahové hodnoty poplachu