Pokud si přejete plně využívat funkcionalitu těchto stránek, potřebujete k tomu cookies. Prosím aktivujte cookies a obnovte stránku. Po kliknutí na Obnovit, bude k dispozici dialogové okno umožňující editaci nastavení cookies.

Cookies na této stránce jsou nastavena tak, aby povolovala pouze to absolutně nezbytné k zajištění co nejlepší uživatelské zkušenosti. Pokud budete pokračovat beze změny tohoto nastavení, udělujete automaticky svůj souhlas s nastavením cookies. Pokud chcete, můžete kdykoli změnit nastavení cookies v zápatí této stránky. Naše pravidla pro užívání cookies

 

Nasávací systémy


 
FAS-420-TM Nasávací kouřové hlásiče LSN improved version
 • Pro připojení k ústřednám EPS FPA-5000 a FPA‑1200 s technologií LSN improved
 • Vysoká odolnost proti falešným poplachům pomocí inteligentního zpracování signálů LOGIC·SENS
 • Inovativní technologie identifikace zdroje požáru umožňuje určit přesné místo požáru sledováním až pěti různých zón
 • Inovativní monitorování průtoku vzduchu včetně monitorování jedním otvorem detekuje zablokování a proražení
 • Snazší instalace a uvedení do provozu zásluhou funkce plug-and-play
 • Snadná diagnostika pomocí diagnostického softwaru FAS‑ASD‑DIAG
 • Jednoduchá realizace návrhu potrubního systému pomocí patentovaných redukčních fólií nasávání
 • Ochrana funkcí kruhového vedení LSN při přerušení vedení nebo zkratu dvěma integrovanými izolátory
 

Funkce

vds easyinstall LSN
 
 
FAS‑420 Řada nasávacích kouřových hlásičů LSN improved version
 • Možnost připojení k ústřednám EPS FPA‑5000 a FPA‑1200 s technologií LSN improved
 • Vysoká odolnost proti klamným poplachům pomocí inteligentního zpracování signálu LOGIC·SENS
 • Inovativní monitorování průtoku vzduchu včetně monitorování jedním otvorem detekuje překážky proudění a proražení
 • Automatická inicializace pro snadné uvedení do provozu
 • Snadná diagnostika pomocí blikajícího kódu na modulu hlásiče nebo Diagnostického softwaru FAS‑ASD‑DIAG
 • Jednoduchá realizace návrhu potrubního systému pomocí patentovaných redukčních fólií nasávání
 • Díky dvěma integrovaným izolátorům je zachována funkce kruhového vedení LSN v případě přerušení vedení nebo zkratu
 • Verze SL: Snížení hlučnosti na 38 dB(A) prostřednictvím mimořádně tichého ventilátoru a až na 34 dB(A) s přídavným absorbérem zvuku
 

Funkce

easyinstall LSN vds
 
 
FCS-320-TP Řada konvenčních nasávacích kouřových hlásičů
 • For connecting to conventional fire panels
 • High deceptive alarm immunity with intelligent signal processing LOGIC·SENS
 • Innovative airflow monitoring including single-hole monitoring detects obstruction and breakage
 • Initial set-up made easy by automatic initialization
 • Easy diagnostics through flash code on the Detector Module or by using the FAS‑ASD‑DIAG diagnostic software
 • Simple implementation of the pipe system planning through patented Aspiration reducing Film Sheets
 

Funkce

easyinstall vds
 
 
FCS-320-TM Řada konvenčních nasávacích kouřových hlásičů
 • Pro připojení ke konvenčním ústřednám EPS
 • Vysoká odolnost proti klamným poplachům pomocí inteligentního zpracování signálů LOGIC·SENS
 • Inovativní technologie identifikace zdroje požáru umožňuje určit přesné místo požáru sledováním až pěti různých zón
 • Inovativní monitorování průtoku vzduchu včetně monitorování jedním otvorem detekuje překážky proudění a proražení
 • Snazší instalace a uvedení do provozu zásluhou funkce plug-and-play
 • Snadná diagnostika pomocí Diagnostického softwaru FAS‑ASD‑DIAG
 • Jednoduchá realizace návrhu potrubního systému pomocí patentovaných redukčních fólií nasávání
 

Funkce

easyinstall vds