Pokud si přejete plně využívat funkcionalitu těchto stránek, potřebujete k tomu cookies. Prosím aktivujte cookies a obnovte stránku. Po kliknutí na Obnovit, bude k dispozici dialogové okno umožňující editaci nastavení cookies.

Cookies na této stránce jsou nastavena tak, aby povolovala pouze to absolutně nezbytné k zajištění co nejlepší uživatelské zkušenosti. Pokud budete pokračovat beze změny tohoto nastavení, udělujete automaticky svůj souhlas s nastavením cookies. Pokud chcete, můžete kdykoli změnit nastavení cookies v zápatí této stránky. Naše pravidla pro užívání cookies

 

Maximalizujte detekční schopnosti!

 

Seznamte se s hlásičem AVENAR detector 4000 společnosti Bosch Security Systems. Nová funkce eSMOG zajišťuje nepřetržité sledování okolních podmínek. Hlásič se díky tomu vyznačuje bezkonkurenční spolehlivostí v kombinaci s výjimečnou schopností detekce. Proto společnost Bosch nabízí širokou škálu automatických hlásičů různých citlivostí a pro různé typy požárů. Nové zařízení AVENAR detector 4000 poskytuje informace, které mohou kromě hlášení požáru obsahovat i jasné a srozumitelné údaje o hodnotách poruch způsobených například výbojkami. To může významně snížit výdaje spojené s instalací a údržbou systému.

 
 
 

Inovace

 

AVENAR detector 4000 zajišťuje odolnost vůči elektromagnetickému znečištění a navíc poskytuje technikovi informace o kritickém narušení podmínek v místě instalace. Funkce eSmog umožňuje systémovému integrátorovi ještě rychleji zjistit a vyřešit kritické stavy, což přináší časové i finanční úspory.

Stabilita a schopnost detekce při provozu a údržbě je dále zvýšena díky nepřetržitému měření elektromagnetického záření, kterému jsou jednotlivé hlásiče vystaveny, a výpočtu hodnot v reálném čase i dlouhodobých průměrů. Na základě těchto údajů lze pak předvídat překročení prahových hodnot a vyvarovat se případných falešných poplachů. Obsluha může v uživatelském rozhraní ústředny EPS sledovat aktuální i průměrné hodnoty parametrů elektromagnetické kompatibility. To výrazně snižuje náročnost instalace i údržby.

 

Vlastnosti

 
  • funkce eSmog pro identifikaci a řešení kritických stavů
  • nepřetržitý sběr dat za účelem zjišťování hodnot v reálném čase a výpočtu dlouhodobých průměrů
  • inteligentní zpracování signálu a dvoupaprsková technologie
  • včasná detekce i v nejnáročnějších prostředích
  • odolnost vůči elektromagnetickému znečištění i bez příslušenství
  • odolnost vůči elektrickému smogu
 

Výhody

 

Nová řada hlásičů požáru se vyznačuje maximální, naprosto bezkonkurenční spolehlivostí a vynikající schopností detekce.

Díky této kombinaci přesnosti a provozní spolehlivosti dochází k menšímu počtu falešných poplachů.

AVENAR detector 4000 zajišťuje včasnou detekci požáru i v těch nejnáročnějších podmínkách, jako jsou noční kluby, krytá parkoviště a počítačové sály.

Díky jeho odolnosti vůči elektromagnetickému znečištění a nové funkci zvané eSmog, která monitoruje poruchy okolního prostředí, mohou systémoví integrátoři ještě rychleji rozpoznat a vyřešit kritické stavy.

Zařízení vám poskytne ochranu, která ve své třídě nemá obdoby, a zároveň ušetří čas i peníze.

Hlásiče jsou vybaveny schopností inteligentního zpracování signálu a dvoupaprskovou technologií, přesně rozlišují mezi hodnotami viditelných a neviditelných rušení a spolehlivě detekují i ty nejmenší částečky kouře.

 

Použití

 

AVENAR detector 4000 představuje bezpečnou investici do zařízení, které hned tak nezastará a lze ho použít takřka kdekoli.

Pokud jde o celkové náklady na pořízení a provoz, pomůžeme vám s cenově efektivním řešením.

Hlavní oblasti využití:

prodejny, banky, dopravní prostředky, komerční budovy, úřady a vládní budovy, letiště, vlaková a autobusová nádraží, metro, kostely, nemocnice, univerzity, zábavní a konferenční centra, zdravotnická zařízení, hotely a ubytovny, domovy důchodců, divadla, muzea.