Servis a opravy produktů

 

Servis produktů komunikačních a zabezpečovacích systémů

 

Záruční i pozáruční servis produktů je zajišťován výhradně prostřednictvím autorizovaných servisních partnerů - distributorů (viz odkaz Distribuce). Záruční opravy jsou prováděny v centrálním servisním středisku pro Evropu. Za účelem maximálního zkrácení doby opravy je u téměř 50% všech produktů, ale především u klíčových produktů, uplatňován servis výměnou vadného produktu za ekvivalentní. Produkt na výměnu tak může být dopraven k zákazníkovi ve velice krátké době v řádu dnů. Zakoupením produktu Bosch souhlasí zákazník s možností opravy vadného zařízení výměnou.

Jak postupovat při záručních opravách?

V případě poruchy reklamuje zákazník vadný produkt u svého prodejce případně distributora, který zajistí opravu v servisním středisku. Servisní středisko sdělí, zda bude provedena oprava výměnou (za ekvivalentní produkt) či zda dojde k opravě opravou (v evropském servisním středisku). Pro uznání záruky je nutné doložit údaje o datu nákupu - fakturu.

Jak postupovat při pozáručních opravách?

Při pozáručních opravách se postupuje obdobně jako při opravách záručních. V těchto případech je zákazník dopředu obeznámen s předpokládanou cenou opravy. Pokud s ní souhlasí, potvrdí to podpisem na servisním formuláři.

Veškeré dotazy, připomínky nebo stížnosti k servisu zasílejte na jednotlivé produktové manažery. Za systémy produktové televize je to pan Jan Čáka- mailto:Čáka-jan.caka@cz.bosch.com, za ozvučovací a kongresové systémy kontaktujte pana Jakuba Šimáčka- jakub.simacek@cz.bosch.com a ohledně elektrické požární a zabezpečovací signalizace se odkažte na pana Jiřího Krejčí- jiri.krejci@cz.bosch.com. Pokud požadujete odpověď, nezapomeňte uvést svůj e-mail a telefonní spojení.