Řešení pro energetiku

 

Obrovská zodpovědnost


Obrovská zodpovědnost Energetický sektor zahrnuje zařízení pro generování, přenos a distribuci energie všeho druhu. To může zahrnovat také zařízení pro zajišťování vodní zásoby, zařízení pro těžbu, rafinaci a přepravu ropy (či ropných produktů), chemické továrny ale také elektrárny. Všechna tato aktiva a systémy mají jednu společnou věc: mezery zabezpečení a bezpečnosti mohou výrazně ohrozit veřejné zdraví, životní prostředí, ekonomii nebo dokonce národní či globální bezpečnost. Z toho vyplývají tyto zabezpečovací, bezpečnostní a komunikační výzvy:

  • Ochrana před potenciálními teroristickými útoky a vandalismem
  • Zajištění proti požáru a výbuchu v nepříznivých podmínkách
  • Efektivní a rychlá evakuace
  • Detekce narušení, sabotáže, zlomyslné činnosti

Správa velkého množství přístupových práv Vyrovnání se s různými extrémy okolního prostředí a podmínek Bosch nabízí široké portfolio produktů, které zahrnuje speciální produkty jako kamery den/noc s ochranou proti výbuchu, infračervené osvětlení a kamery na dálku. Produktové řešení od Bosch Security Systems pomáhá zařízením v energetickém průmyslu tyto zabezpečovací, bezpečnostní a komunikační výzvy zvládat.

 
 
 

Velice precizní zabezpečení

Spoleh na velmi precizní bezpečnost Bosch nabízí široké portfolio produktů, které jsou konzistentně navrženy aby zaručily vysokou úroveň zabezpečení i v nejnáročnějších podmínkách. Jsou stavěny tak, aby byly schopny odolat a spolehlivě pracovat i v extrémních teplotách, v prostředí s malým nebo žádným osvětlením, v oblastech s kolísající atmosférou s korozivním charakterem a v místech, kde mohou být zařízení fyzicky napadena.

Pro klid v duši můžete v kombinaci s libovolnou aplikací využít jakékoliv zařízení od kamer a reproduktorů chráněných proti výbuchu, přes čtečky poznávacích značek, až po vysoce bezpečné biometrické čtečky. Všechna zařízení jsou poskytována jediným dodavatelem, tudíž jsou perfektně zharmonizována. Můžete si nechat sestavit ideální řešení ušité na míru, které bude splňovat i Vaše nejspecifičtější požadavky.

 

Video systémy

Video Management System od společnosti Bosch umožňuje kompletní správu a nahrávání všech monitorovacích prvků. CCTV kamery s vysokým rozlišením které odolají i nejdrsnějším podmínkám mohou nepřetržitě monitorovat osoby pohybující se skrz nebo zdržující se v různých oblastech. Jsou také schopny ve dne i v noci zaznamenávat osoby blížící se k hraničnímu oplocení pozemků nebo snažící se je překonat. Schpnost Intelligence Video analýzy v kamer přináší také další bonusy. Termální PTZ kamery zachycují pohyb ve všech povětrnostních podmínkách, čímž pomáhají chránit kritické infrastruktury zařízení. Fotoelektrické detektory Quad Beam umožňují ještě rychlejší a spolehlivější detekci. Jsou vybaveny schopností potlačení vlivu okolí, která zajišťuje spolehlivé fungování nehledě na prach, mlhu, déšť nebo sníh, což z nich tvoří ideální zařízení pro využití v obtížných podmínkách.

Navíc má Bosch Advanced Intelligent Video analýza (IVA) schopnost rozpoznání podezřelého chování a identifikace překročení "virtuálních hranic pozemku". Sledovací kamery mohou pomoci potvrdit nebo vyvrátit poplach a vhodně upozornit operátora hlídky. Funkce "forenzní vyhledávání" umožňuje rychlé vyvolání relevantních videosekvencí.

 

Přístupové systémy

IP systém kontroly vstupu od firmy Bosch je ideální k prevenci vstupu neautorizovaných individuí do zakázaných oblastí, jako jsou například kontrolní místnosti a laboratoře. Podporuje velké množství čteček a poskytuje i biometrické řešení k dodržení striktních bezpečnostních požadavků. Spolu s kamerovým systémem umožňuje zachytit a zaznamenat veškeré vstupy a odchody. Narušení automaticky spustí alarm a tím umožní okamžitou reakci na vzniklou situaci.

 

Elektrická zabezpečovací signalizace

Zařízení v energetickém průmyslu čelí riziku nepovoleného vstupu do citlivých oblastí, krádežím nebezpečných materiálů a provádění nebezpečných akcí jako je sabotáž, žhářství nebo útok.

Zabezpečovací systémy Bosch zvládají těmto rizikům čelit pomocí omezení možnosti vstupu do kritických oblastí, budov a zařízení. Pokud detektor zachytí možnou hrozbu, upozorní bezpečnostního pracovníka. Operátor bezpečnosti může potom pomocí Bosch Video Management System vybaveného kamerami CCTV s vysokým rozlišením a inteligentní video analýzou (IVA) poplach potvrdit, aktivovat vhodný plán akce a vyhledat potřebné záznamy pomocí forenzního vyhledávání.

 

Veřejné ozvučení a evakuační rozhlas

Velmi kvalitní systém veřejného rozhlasu je vhodný pro běžná oznámení, ale také pro bezpečnostní a krizové výzvy jako je evakuace jednotlivých úseků nebo celých budov. Tyto systémy je nutné integrovat se stávajícími zabezpečovacími a bezpečnostními systémy. Systémy modulárního a evakuačního rozhlasu od společnosti Bosch jsou ideálním řešením jak pro běžná hlášení tak pro nouzové pokyny - vždy maximálně spolehlivé a srozumitelné. Digitální rozhlas Praesideo od firmy Bosch je vhodný i pro ta největší energetická zařízení.

 

Elektrická požární signalizace

Požáry (například v důsledku exploze) představují hlavní hrozbu v potenciálně nestabilních zařízeních. Aby bylo možné chránit životy a majetek v kritických infrastrukturách, je velmi důležité rychle zaznamenat, lokalizovat, ověřit a potlačit hrozby požáru. Mnohé kritické zařízení přitom představují speciální výzvy kvůli jejich extrémnímu, nebezpečnému a toxickému prostředí.

Modulární požární ústředny a detektory společnosti Bosch jsou pro tyto případy ideální. Inteligentně využívají mnohých kritérií aby zajistily včasnou a spolehlivou detekci (s velkou odolností vůči falešným poplachům) a rychlou reakci. Velké množství detektorů může být propojeno a může spolupracovat na vícero místech a strukturách.

Ústředny automaticky kontaktují požární oddělení přímo v zařízení nebo místní hasičskou jednotku a propojují funkce rozstřikovačů, ventilace a veřejného rozhlasu. Zapojují také (BIS) Bosch Building Integration System k boji proti požárům všeho druhu a koordinaci evakuace osob.

 

BIS

Při využití mnoha systémů bezpečnosti, komunikace a automatizace budov instalovaných v energetických závodech, může být jejich efektivní správa a koordinace velkou výzvou. Integrovaný systém budov (BIS) od společnosti Bosch nabízí jediný bod řízení systému prostřednictvím webu pro monitorování všech systémů zabezpečení, bezpečnosti a správy budov. To zahrnuje správu poplachů, rychlou identifikaci poplachu prostřednictvím lokálních map a následné postupy. Dokonale integruje požární poplachy a poplachy při vniknutí, evakuaci, řízení přístupu, CCTV i systémy automatizace vybavení budov v rámci jediné platformy.

Používání systému BIS umožní jedinému operátorovi monitorovat a řídit všechny zabezpečovací systémy a navíc rychlejší odezvu na nouzové situace a větší celkovou efektivitu.

 

Referenční projekty


 

Termoelektrický závod "Las Flores", Kolumbie

Termoelektrický závod "Las Flores", nacházející se v srdci severní části Barranquilly, poskytuje základní podporu nového průmyslového rozvoje města a přispívá ke zlepšení kvality života jeho obyvatel. Za pomoci moderní technologie kombinovaného cyklu generuje 400 megawattů energie, čímž zajišťuje ekonomicky přijatelnou stabilní dodávku energie z čistého zdroje chránícího a respektujícího životní prostředí.

 
 
 

Erie Water Works, USA

Erie Water Works dodává pitnou vodu přímo do města Erie v Pensylvánii a jeho okolní. Posláním Erie Water Works je zaručení nepřetržité dodávky kvalitní vody zákazníkům za rozumnou cenu, což zaručí veřejné zdraví a současně podpoří budoucí vývoj. Hlavním cílem je zajistit produkci a distribuci vysoce kvalitní vody ...

 
 

Brožura Energie

Řešení pro zabezpečení továren, elektráren a podobných zařízení

 
 

Mezinárodní seznam referencí

Najděte více v mezinárodním seznamu referencí

 
 

Video Portál

Podívejte se na referenční videa, produktové klipy a další na našem video portálu