Řešení pro železnice

 

Rozjeďte to s Bosch Solutions!


V posledních letech je dopravní průmysl velice zranitelný v oblasti bezpečnosti. Jednou z největších výzev je ochránit stanice, kde železniční průmysl čelí potřebě chránit pasažéry, zaměstnance, zboží, infrastrukturu a jmění proti možným hrozbám. Železniční stanice zahrnují různé vnitřní i venkovní prostory jako koleje, podzemní chodby, parkoviště pro auta a jízdní kola, stavby, prostory pro skladování zavazadel a odstavených železničních vozidel a motorů. Čelí tedy výrazným bezpečnostním problémům, které vedou k následujícím bezpečnostním a komunikačním výzvám: Prevence a/nebo reakce na projevy terorismu jako hrozby bomb, sebevražedných útoků a sabotáže; Vypořádání se s rizikem požáru a exploze spojeným se skladováním vznětlivých kapalin; Identifikace a kontrola opuštěných zavazadel; Management autorizací a povolení přístupu; Možnost efektivní a časově nenáročné evakuace. Řešení Bosch Security Systems pomáhá tyto bezpečnostní a komunikační potřeby spravovat.

 
 
 

Video systémy

Systém správy videa od firmy Bosch umožňuje kompletní správu a evidenci všech komponent pro sledování. CCTV kamery s vysokým rozlišením mohou nepřetržitě monitorovat kontrolní body nebo osoby, pohybující se či trávící čas, v určitých oblastech. Na obvodech vlakových stanic zachycují PTZ kamery v jakémkoliv čase (ve dne i v noci) osoby blížící se k plotům nebo pokoušející se je překonat. Termální PTZ kamery jsou schopny zachytit pohyb v jakémkoliv počasí, tím také pomáhají předcházet vyrušení operací kvůli lidem blížícím se k dráhám. Zaznamenaná videa mohou také sloužit jako důkazní materiály u soudu. Navíc má Bosch Advanced Intelligent Video analýza (IVA) schopnost rozpoznání podezřelého chování a identifikace opuštěných zavazadel. Sledovací kamery mohou pomoci potvrdit nebo vyvrátit poplach a vhodně upozornit operátora hlídky. Funkce "forenzní vyhledávání" umožňuje rychlé vyvolání relevantních videosekvencí.

 

Kontrola přístupu

IP Systém kontroly vstupu od firmy Bosch je ideální k prevenci vstupu neautorizovaných individuí do zakázaných oblastí, jako jsou například místnosti pro údržbu, pokladny, místnosti pro poštu a sklady zavazadel. Podporuje velké množství čteček a poskytuje i biometrické řešení k dodržení striktních bezpečnostních požadavků. Spolu s kamerovým systémem umožňuje zachytit a zaznamenat veškeré vstupy a odchody. Narušení automaticky spustí alarm a tím umožní okamžitou reakci na vzniklou situaci.

 

Elektrická zabezpečovací signalizace

Vlaková nádraží čelí hrozbě krádeží cenností, vybavení, nákladu nebo osobních věcí pasažérů ze zakázaných oblastí. Dochází i ke krádežím měděných drátů z pozemků nádraží. Zabezpečovací systémy Bosch zvládají tato rizika omezit díky monitorování vchodů, vjezdů a okrajových míst proti vstupu a vjezdu neoprávněných a podezřelých osob a vozidel pomocí zabezpečovacích systémů. Pokud detektor zachytí možnou hrozbu, upozorní bezpečnostního pracovníka. Operátor bezpečnosti může potom pomocí Bosch Video Management System vybaveného kamerarami CCTV s vysokým rozlišením a inteligentní video analýzou (IVA) poplach potvrdit, aktivovat vhodný plán akce a vyhledat potřebné záznamy pomocí forenzního vyhledávání.

 

Veřejné ozvučení a evakuační rozhlas

Vysoce kvalitní systém rozhlasu je základem pro oznamování a pro vypořádávání se s bezpečnostními výzvami jako například evakuace jednotlivých nástupišť nebo celého nádraží. Je potřeba systémy integrovat s nádražními databázemi, softwarem a dalšími bezpečnostními systémy. Systémy modulárního a evakuačního rozhlasu od společnosti Bosch jsou ideálním řešením pro všechny potřeby od běžných oznámení po evakuační upozornění - vždy s maximální spolehlivostí a srozumitelností řeči. Digitální rozhlas Praesideo od firmy Bosch je vhodný i pro ty největší vlakové stanice. Protože je většina stanic umístěna v hustě obydlených oblastech, oznámení musí být dostatečně hlasité aby jim bylo rozumět. V noci by ovšem tato oznámení mohla narušovat klid v blízkém okolí nádraží. Praesideo proto nabízí možnost automatického uzpůsobení hlasitosti na okolní úroveň.

 

Elektrická požární signalizace

Aby bylo možné chránit životy a majetek na železničních stanicích, je velmi důležité rychle zaznamenat, lokalizovat, ověřit a potlačit vzniklé požáry. Nádražní hala přitom představuje speciální výzvy: davy, vysoké stropy, velké otevřené prostory a velké vzdálenosti k nouzovým únikovým cestám. Modulární požární ústředny a detektory společnosti Bosch jsou pro tyto případy ideální. Inteligentně využívají mnohých kritérií aby zajistily včasnou a spolehlivou detekci - a rychlou reakci. Velké množství detektorů může být propojeno ve smyčkách v délce až 3000m a mohou spolupracovat při pokrytí více budov. Ústředny automaticky kontaktují hasiče a propojují funkce rozstřikovačů, ventilace a veřejného rozhlasu. Zapojují také (BIS) Bosch Building Integration System k boji proti požárům všeho druhu a koordinaci evakuace velkých skupin lidí.

 

Systémy pro správu budov

Při využití mnoha systémů bezpečnosti, komunikace a automatizace budov, může být jejich efektivní správa a koordinace velkou výzvou. Integrovaný systém budov (BIS) od společnosti Bosch nabízí jediný bod řízení systému prostřednictvím webu pro monitorování všech systémů zabezpečení, bezpečnosti a správy budov. To zahrnuje správu poplachů, rychlou identifikaci poplachu prostřednictvím lokálních map a následné postupy. Dokonale integruje požární poplachy a poplachy při vniknutí, evakuaci, řízení přístupu, CCTV i systémy automatizace vybavení budov v rámci jediné platformy.

Používání systému BIS umožní jedinému operátorovi monitorovat a řídit všechny zabezpečovací systémy a navíc rychlejší odezvu na nouzové situace a větší celkovou efektivitu.

 

Referenční projekty


 

Metro Sao Paulo, Brazílie

Metro je zde hlavním dopravním prostředkem a je odpovědné za přepravu 3 milionů cestujících denně. Skládá se z pěti linek, 55 stanic a zahrnuje více než 60 km železniční sítě. Podzemní systém je relativně nový, první linka je v provozu od roku 1974. V té době bylo také za účelem sledování dopravního vytížení instalováno monitorovací kontrolní centrum.

 
 
 

Minimetro Perugia, Itálie

V roce 1998 zřídilo město Perugia skciovou společnost Minimetrò S.p.A s většinovým veřejným kapitálem. Nová společnost měla za úkol navrhnout, implementovat a spravovat systém nadzemky města Perugia. Tento inovativní, alternativní systém veřejné dopravy zahrnuje dráhu Pian di Massa-Monteluce, v rozsahu celkem 3,8 km (2,3 mil), s celkovou investicí přes 80 milionů EUR.

 
 

Brožura Vlakové Stanice

Řešení pro zabezpečení vlakových stanic a nádraží

 
 

Mezinárodní seznam referencí

Najděte více v mezinárodním seznamu referencí

 
 

Video Portál

Podívejte se na referenční videa, produktové klipy a další na našem video portálu