Řešení pro letiště

 

Rozlet s firmou Bosch


Mezi mnohé úkoly dnešních letišť patří významné bezpečnostní výzvy. Letiště musí splňovat velmi náročná bezpečnostní kritéria s ohledem na zabezpečení, bezpečnost, komunikaci a automatizaci budov. Tyto výzvy zahrnují například:

Ochranu cestujících a zaměstnanců

Prevenci terorismu v mnohých formách jako jsou - hrozba bombového útoku, sebevražedné útoky, sabotáže a únosy letadel

Vypořádání se s požáry a explozemi

Správu velkého množství různých přístupových povolení

Spravování těchto záležitostí je velmi náročná úloha vzhledem k tomu, že musí být monitorováno mnoho odlišných oblastí (periferie, parkoviště, terminály a další prostory pro cestující, zástěny, letové plochy, obchody, restaurace atd.). Zařízení od Bosch Security Systems pomáhají zvládat správu veškerých těchto zabezpečovacích, bezpečnostních a komunikačních potřeb.

 
 
 

Video systémy

Systém pro správu videa od společnosti Bosch umožňuje kompletní správu všech prvků videosledování. Kamery CCTV s vysokým rozlišením mohou nepřetržitě sledovat kabiny pasové kontroly nebo osoby pohybující se skrz a zdržující se v monitorovaných prostorách. Na periferiích letiště zachycují ve dne i v noci PTZ kamery osoby blížící se k hranicím pozemku letiště či snažící se je překonat. Termální PTZ kamery identifikují pohyb za všech povětrnostních podmínek a tím také chrání letištní operace proti jejich přerušení kvůli výskytu nežádoucích osob. Pořízené záznamy mohou být použity jako důkazní materiál při soudních sporech.

Technologie pokročilé inteligentní analýzy obrazu Bosch (IVA)

umožňuje včasné odhalení podezřelého chování a identifikaci opuštěných zavazadel. Sledovací kamery pomáhají potvrdit či vyvrátit poplachy díky vhodnému upozornění bezpečnostního operátora. Funkce „forenzního vyhledávání“ umožňuje rychlé vyhledání příslušných videosekvencí.

 

Přístupové systémy

IP systém kontroly vstupu od firmy Bosch je ideální k prevenci vstupu neautorizovaných individuí do zakázaných oblastí, jako jsou například letové plochy a vzletové dráhy. Podporuje velké množství čteček a poskytuje i biometrické řešení k dodržení striktních bezpečnostních požadavků. Spolu s kamerovým systémem umožňuje zachytit a zaznamenat veškeré vstupy a odchody. Narušení automaticky spustí alarm a tím umožní okamžitou reakci na vzniklou situaci.

 

Elektrická zabezpečovací signalizace

Letiště čelí hrozbě krádeží cenností, vybavení, nákladu nebo osobních věcí pasažérů uložených v zakázaných oblastech. Zabezpečovací systémy Bosch zvládají tato rizika omezit díky monitorování vchodů, vjezdů a okrajových míst proti vstupu a vjezdu neoprávněných a podezřelých osob a vozidel. Pokud detektor zachytí možnou hrozbu, upozorní bezpečnostního pracovníka. Operátor bezpečnosti může potom pomocí Bosch Video Management System vybaveného kamerarami CCTV s vysokým rozlišením a inteligentní video analýzou (IVA) poplach potvrdit, aktivovat vhodný plán akce a vyhledat potřebné záznamy pomocí forenzního vyhledávání.

 

Veřejné ozvučení a evakuační rozhlas

Vysoce kvalitní systém rozhlasu je základem pro oznamování a pro vypořádávání se s bezpečnostními výzvami. Umožňuje lokální i celoletištní oznámení a výzvy k nalodění a další. Také umožňují integraci letištních databází a systémů správy u gatů. Systémy modulárního a evakuačního rozhlasu od společnosti Bosch jsou ideálním řešením pro všechny tyto aplikace. Zvládnou vše od běžných oznámení po pohotovostní upozornění - vždy maximálně spolehlivé a srozumitelné. Digitální rozhlas Praesideo od firmy Bosch je vhodný i pro ta největší letiště.

 

Elektrická požární signalizace

Aby bylo možné chránit životy a majetek na letištích, je velmi důležité rychle zaznamenat, lokalizovat, ověřit a potlačit vzniklé požáry. Terminály přitom představují speciální výzvy: davy, vysoké stropy, velké otevřené prostory a velké vzdálenosti k nouzovým únikovým cestám. Modulární požární ústředny a detektory společnosti Bosch jsou pro tyto případy ideální. Inteligentně využívají mnohých kritérií aby zajistily včasnou a spolehlivou detekci - a rychlou reakci. Velké množství detektorů může být propojeno ve smyčkách v délce až 3000m a mohou spolupracovat při pokrytí více budov. Ústředny automaticky kontaktují hasiče a propojují funkce rozstřikovačů, ventilace a veřejného rozhlasu. Zapojují také (BIS) Bosch Building Integration System k boji proti požárům všeho druhu a koordinaci evakuace velkých skupin lidí.

 

Konferenční systémy

S přímými lety do mnoha zemí se pro mnohá letiště stávají velmi zajímavé konferenční systémy všech druhů. Digitální kongresová síť (DCN) od firmy Bosch je vůdcem na trhu konferenčních systémů. Nabízí například:

  • Tlumočnická zařízení pro simultánní překlad až do 32 jazyků najednou Vysokou kvalita reprodukce zvuku
  • Možnost drátové i bezdrátové konfigurace pro maximální flexibilitu a rychlé nastavení
  • Nahrávání všech prohlášení a proslovů
 

BIS

Při využití mnoha systémů bezpečnosti, komunikace a automatizace budov, může být jejich efektivní správa a koordinace velkou výzvou. Integrovaný systém budov (BIS) od společnosti Bosch nabízí jediný bod řízení systému prostřednictvím webu pro monitorování všech systémů zabezpečení, bezpečnosti a správy budov. To zahrnuje správu poplachů, rychlou identifikaci poplachu prostřednictvím lokálních map a následné postupy. Dokonale integruje požární poplachy a poplachy při vniknutí, evakuaci, řízení přístupu, CCTV i systémy automatizace vybavení budov v rámci jediné platformy.

Používání systému BIS umožní jedinému operátorovi monitorovat a řídit všechny zabezpečovací systémy a navíc rychlejší odezvu na nouzové situace a větší celkovou efektivitu.

 

Referenční projekty


 

Letiště Adnan Menderes, Turecko

S kapacitou 5 milionů cestujících za rok, mezinárodní letiště Adnan Menderes zabírá plochu 110.000 m² a zahrnuje parkoviště pokrývající plochu 64.000 m² s kapacitou 2200 automobilů. Aby mohl pasažérům sloužit rychle a efektivně, terminál zahrnuje 60 odbavovacích přepážek, 32 boxů pasové kontroly, devět odbavovacích mostů pro cestující a šest pásů pro vyzvedávání zavazadel.

 
 
 

Letiště Barajas, Španělsko

AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea - španělská letiště a vzdušný prostor). Letiště Madrid-Barajas je největší a nejvytíženější letiště ve Španělsku. Ročně jeho branami projde více než 50 milionů cestujících mířících do domácích i mezinárodních destinací. Mimo to je Madrid-Barajas také hlavní vstupní branou pro lety mezi Evropou a Latinskou Amerikou.

 
 

Brožura Letiště

Řešení pro zabezpečení letišť

 
 

Mezinárodní seznam referencí

Najděte více v mezinárodním seznamu referencí

 
 

Video Portál

Podívejte se na referenční videa, produktové klipy a další na našem video portálu